http://www.matteushemmet.nu

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 32

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 32

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 32

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 32

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 32

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 32

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/d4332/public_html/random_picture.php on line 36

24 Apr, 2014 | Besök: 000314

BASUPPGIFTER


1. ANBUD


2. FÖRETAGSFAKTA

2.1 Institutionens namn och adress
2.2 Föreståndare, kontaktperson
2.3 Tillsynsmyndighet
2.4 HVB ansvarig tjänsteman i Sävsjö kommun
2.5 Antal platser, boendeform (besök av anhöriga)
2.6 Huvudman, kort presentation
2.7 Styrelsen
2.8 Firmatecknare
2.9 Verksamhetens start
2.10 Bankförbindelse
2.11 Personal finns tillgänglig för telefonsamtal alla dagar
2.12 Elektronisk upphandling3. VÅRD OCH BEHANDLING
3.1 Vårdkostnader
3.2 vårdkostnaden ingår/ingår ej
3.3 Kostnader som tillkommer
3.4 Förhöjd vårdavgift i vissa fall
3.4 Prisreducering & rabatter
3.4. Prisreducering vid avbruten vård alt uppsägning
3.5. Kostnadsuppräkningsindex
3.7 Medelbeläggning för år 2001, 2002, 2003, 2004
3.7 Rekommenderad behandlingstid, genomsnittlig behandlingstid
3.8 Företräde vid platsbrist4. FÖRSÄKRINGAR
4.1 Försäkringsbolag
4.2 Försäkringens omfattning
4.3 Försäkringsbelopp
4.4 Självrisk5. REFERENSER


6. VÅRDIDÉOLOGI
6.1 Grundsyn
A. Synen på missbruk/psykosociala problem
B. Kristen människosyn i behandlingsarbetet
C. Synen på behandling
D. Synen på målet med behandlingen
6.2 Behandlingsmetodik
6.3 Fasindelat behandlingsprogram
6.4 Behandlingsplan
6.5 Verksamhetens synsätt och mål förmedlas till de anställda enligt nedan
6.6 Återfall
6.7 Institutionens konsulter
A. Konsultläkare
B. Matteushemmet har tillgång följande konsulter7 MÅLGRUPP
7.1 Målgrupp, juridiskt
7.2 Målgrupp, med hänsyn till missbrukstyp
7.3 Målgrupp, med bäst behandlingsresultat8 MÅLSÄTTNING
8.1 Mål - övergripande och delmål


9. DAGSPROGRAM


10. FAMILJEARBETE11. UTVECKLINGSSTRATEGI
11.2 Verksamhetsförändringar under tidigare år
11.3 Utvecklingsstrategi i ett längre perspektiv
11.4.1 Fakta av betydelse samlas in för planering och utveckling av verksamheten
11.4.2. Synpunkter på verksamheten inhämtas.
11.4.3 Metodinriktning som påverkat utvecklingen av Matteushemmets arbetssätt12. RESULTAT/UTVÄRDERING
12.2 Ett gott resultat
12.3 Löpande utvärdering
12.4 . Redovisning av behandlingsutfallet till placeringskommunen13. ORGANISATION - PERSONAL - BEMANNING
13.2. Personal
13.3 Personalomsättning
13.4 Personalens utbildning, erfarenhet, annan kompetens och språkkunskaper
13.5 Personalens samlade kompetens används på följande sätt
13.6 Personalen har särskilda arbetsuppgifter utifrån sin utbildning och erfarenhet
13.7 Medarbetarnas förmåga att utföra sina arbetsuppgifter utvecklas kontinuerligt
13.8 Planeringssamtal/medarbetarsamtal
13.9 Ange anställningstid i verksamheten
13.10 Bemanningsplan; personaltäthet dagar, kvällar, nätter, lov och helger
13.11 Handledning
13.12 Handledare, inriktning
13.13 Fortbildning
13.14 Genomgången fortbildning14. GEOGRAFISKT LÄGE, LOKALER, MM
14.1 Geografiska läge och kommunikationsmöjligheter
14.2 Lokaler
14.3 Yttre miljö15. SAMVERKAN
15.1 Kontakt med gästens befintliga nätverk, t.ex barn
15.2 Upparbetade kontakter med psykiatri, folkhögskolan, KomVux, och vårdcentral, finns
15.3 Institutionen har följande krav och förväntningar på placerarna
15.5 Matteushemmets transportmöjligheter för att tansportera gästen mellan behandlingshemmet och hemorten
15.6 Möjlighet att besöka respektive socialförvaltning vid behov av sammanträffande16. OLIKA BEHOV HOS GÄSTEN
16.1 Olika gäster har olika behov. Vi tillgodoser specifika behov för vår målgrupp
16.2 Hur vi ser på vem som är uppdragsgivare inom missbrukarvåden
16.3 Hantering av motstridiga krav mellan gästen och socialtjänstenBasuppgifter om Matteushemmet
Basuppgifterna innehåller en omfattande information om Matteushemmet. Syftet är att informera intresserade vårdköpare om behandlingshemmet. Basuppgifterna uppdateras regelbundet. Ansvarig för uppdateringen är Miriam Brolin, föreståndare. Matteushemmet är ett Hem för vård och boende, HVB-hem. Se detaljerade uppgifter nedan:

MATTEUSHEMMET

1. ANBUD
Matteushemmet lämnar anbud vid upphandling av vård och behandling som gäller vuxna manliga missbrukare. Plats för något par kan beredas. Vi kan ge förslag till avtal om vårdköparen inte är anknuten till ramavtal. Vi erbjuder oss att utföra vård och behandling i enlighet med tillhandahållet förfrågningsunderlag.


2. FÖRETAGSFAKTA

2.1 Institutionens namn och adress
Matteushemmet
Nya Hjälmseryd
570 01 Rörvik
Tel: 0382-241 50
Fax: 0382-241 75
E-post: info@matteushemmet.nu
Hemsida: www.matteushemmet.nu
F-skattsedel: 832401-0571
Organisationsnummer: 832401-0571
Företagsform: idéell förening.


2. 2. Föreståndare, kontaktperson
Miriam Brolin, föreståndare, tel arbete 0382-241 50, tel bostad 0382-201 09, mobil: 0736-289701

2.3 Tillsynsmyndighet
Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Jönköpings län, tel 036-15 70 00 vxl.
Kontaktperson:. Iris Dovrén Råsbrant, socialdirektör. Stefan Roman, socialkonsulent


2.4 HVB ansvarig tjänsteman i Sävsjö kommun
Gudrun Johansson 1:e soc. sekr. Sävsjö kommun Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö
tel. 0382-154-51 vxl.
Socialchef. Sävsjö kommun Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö Tel: 0382-154 50.


2.5 Antal platser, boendeform (besök av anhöriga)
Antal vårdplatser: 9
Klienterna bor i enkelrum.
Män och kvinnor bor separat.
Makar/sammanboende kan beredas plats i lägenhet, under förutsättning att de haft en etablerad relation sedan minst ett år före inskrivningstillfället.
Vi tar inte emot djur som klienterna har i sin vård
Anhöriga är välkomna att hälsa på efter överenskommelse med personalen


2.6 Huvudman, kort presentation
Huvudman för Matteushemmet är Hela Människan Ria i Nybro, som är en idéell förening och ägs av de lokala kyrkorna i Nybro.
Chef för verksamheten i Nybro är Eric Berghtén, tel: 0481-510 35.


2.7 Styrelsen
Ordförande
Göran Haglund

Ledamöter
Ella Vilnersson, ekonom
Linnéa Duveskog
Lars Ström, behandlingsassistent / präst
Vanja Roshagen, diakon / kantor,
Gustav Arvidsson, byggnadsarbetare
Per-Olof Olofsson, lantbrukare
Inga-Lill Levander

Adjungerade till styrelsen:
Gudrun Madsén, socialintendent, Nybro kommun


2.8 Firmatecknare
Firmatecknare för Hela Människan Ria i Nybro
Firmatecknare, var för sig: Kassör Ella Vilnersson och föreståndare Eric Berghtén.

Firmatecknare för anbud avseende vård och behandling på Matteushemmet
Miriam Brolin, föreståndare


2.9 Verksamhetens start
1977 HVB hemmet Matteushemmet startar

2.10 Bankförbindelse
Föreningssparbanken Nybro

2.11 Personal finns tillgänglig för telefonsamtal alla dagar
Telefonväxeln är öppen mellan 08:00-22:00 alla dagar

2.12 Elektronisk upphandling
Sker vid alla upphandlingar som medger detta. Anbudshandlingar och förfrågningsunderlag på diskett önskas.


3. VÅRD OCH BEHANDLING
Kostnad per vårddygn 1.395:-

3.2 vårdkostnaden ingår/ingår ej

I vårdkostnaden ingår:
Resor som följer av behandlingen
Sjukvård
Mediciner
Medlemskort vid Lammhults gym.
Badkort vid familjebadet i Sävsjö.
Läger som ingår som en del i behandlingen

I vårdkostnaden ingår ej:
Resor i samband med hemresor vid ledighet
kläder och annan utrustning
anhörigresor
utslussning
fickpengar
tandvård


3.3 Kostnader som tillkommer

Psykoterapi, gestaltterapi och liknande specialbehandling kan tillhandahållas av extern utförare efter överenskommelse med vårdköparen. Kostnader för dessa tillkommer utöver vårdavgiften

3.4 Förhöjd vårdavgift i vissa fall Exempel på kriterier som ligger till grund för bedömningen av förhöjd vårdavgift

1. Gäster som har psykiska funktionshinder i kombination med ett utagerande beteende
2. Gäster med uttalad ångestproblematik som kräver vaken nattpersonal
3. Gäster som kräver extra externa medicinska insatser (inkl transporter)
4. Gäster som genomgått bristfällig avgiftning och därigenom kräver extra insatser
5. Gäster som kräver uttalade extra insatser såsom nätverksbygge i samband med utskrivning, arbete med att ordna bostad, arbete med skuldsanering


3.4 Prisreducering & rabatter
Vi tillämpar inte prisreducering.
Detta kan naturligtvis diskuteras vid kontraktsskrivning vid stora beställningar.


3.4 Prisreducering vid avbruten vård alt uppsägning

A. avbruten vård:
10 dagars vårdtid betalas av uppdragsgivaren så vida inte annat avtalats i överenskommelse med handläggare i det enskilda ärendet.

B. uppsägningstid:
10 dagars vårdtid betalas av uppdragsgivaren så vida inte annat avtalats i överenskommelse med handläggare i det enskilda ärendet.


3.5 Kostnadsuppräkningsindex
Kostnadsuppräkningsindex skrivs - i förekommande fall - in i det avtal som upprättas mellan Matteushemmet och vårdköparen
.
3.7 Medelbeläggning för år 2001
2001 64 %
2002
2003
2004


3. 7 Rekommenderad behandlingstid, genomsnittlig behandlingstid
Efter överenskommelse med placerande myndighet.
Vi rekommenderar 3 till 6 månader.


3.8 Företräde vid platsbrist
Vid ev platsbrist ges företräde för uppdragsgivare med vilka Matteushemmet har tecknat ramavtal.


4. FÖRSÄKRINGAR
4.1 Försäkringsbolag
Länsförsäkringar, Jönköping
Box: 623
551 18 Jönköping
Tel: 036-19 90 00
Försäkringsnummer: 2135196*01


4. 2 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar:
Egendomförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, avbrottsförsäkring.


4.3 Försäkringsbelopp
Egendomsförsäkring, fullvärde
Klienters egendom, 150.000:-
Person och sakskada, 10.000.000:-
Rättsskydd, högsta ersättning per tvist


4.4 Självrisk
Egendomsförsäkring, 20 % av basbeloppet
Avbrottsförsäkring, 24 timmars karenstid
Ansvarsförsäkring, 10 % av basbeloppet
Rättsskyddsförsäkring, enl vilkor5. REFERENSER
Vi hänvisar till följande tre referenser:
Socialförvaltningen Sävsjö vxl. 0382-154 51
1:e socialsekreterare, HVB-ansvarig tjänsteman, Sävsjö kommun
Gudrun Johansson, 0382-154 75.
Socialkontoret Nybro, tel: 0481-450 00
Socialintendent, Gudrun Madsén6. VÅRDIDÉOLOGI

6.1 Grundsyn
A. Synen på missbruk/psykosociala problem
Varje människa är unik och har sin egen berättelse om vad som lett till missbruk för hennes del. Olika delförklaringar om vad som lett till missbruk såsom socialt arv, svaga förebilder, grupptryck, krisreaktioner med mera kan vara av värde, men får sin innebörd av den enskilde personens berättelse.

Ett långvarigt missbruk påverkar personen och dennes sociala sammanhang negativt i sin helhet. Hela människan skadas. Missbruket ger skador: fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska, emotionella och andliga. Personen har inte haft möjlighet att utveckla sina inneboende resurser och olika färdigheter under pågående missbruk. Missbrukaren hamnar ofta i en subkultur med eget språk, egna lagar, attityder och värderingar.

Missbrukaren drabbas också av samhällets olika utstötningsmekanismer. Det omgivande samhället har förlorat sin tilltro till att missbrukaren åter kan bli en välfungerade samhällsmedlem, vilket ytterligare försvårar rehabiliteringen.


B. Kristen människosyn i behandlingsarbetet
Matteushemmet arbetar utifrån en kristen helhetssyn. Människan ses som en helhet av kropp, själ och ande och ingen människa ställs utanför gemenskapen.
Kristen människosyn bygger på tanken att människan är skapad för att leva i gemenskap med Gud, leva i en gemenskap med sig själv - att älska sig själv - och sina medmänniskor och att ta sin del av ansvaret i det pågående samhällsbyggandet. I den kristna människosynen ligger varje människas möjlighet till förlåtelse och upprättelse till ett värdigt liv. Den utgångspunkten kan vara en tillgång i behandlingsarbetet.

Matteushemmet praktiserar den kristna människosynen främst genom ett behandlingspedagogiskt arbetssätt som tar upp områden som är väsentliga för att återta ett liv utan droger.

Denna kristna människosyn är ett fritt erbjudande som inte ställer någon utanför. Detta är värdegrunden i Matteushemmets behandlingspedagogiska arbete.


C. Synen på behandling
Matteushemmet arbetar med ett behandlingspedagogiskt förhållningssätt. Behandlingshemmet används som en inlärningsplats - ett minisamhälle - för inlärning av ett känslomässigt moget beteende i olika situationer, liksom att gästen konfronteras med de konsekvenser som missbruket fört med sig. Det behandlingspedagogiska förhållningssättet sätter gästen i centrum, samtidigt som man är medveten om det som sker i samspelet mellan gästen och personalen. Personalen intar en aktiv roll i relationen. Genom sitt sätt att medverka i relationen, ger personalen gästen de redskap som han behöver för att lösa de problem som uppstår i den nya livssituationen som drogfri missbrukare. Samtidigt skall personalen ge hjälp att hantera redan gjorda erfarenheter.


Metoderna vill ge gästerna möjlighet till delaktighet i den behandlingspedagogiska processen. Hela organisationen skall genomsyras av ständigt lärande. Behandlingen syftar till att ge den enskilde möjligheter till en nyorientering och att välja sin egen unika väg till hälsa.

D. Synen på målet med behandlingen
Målet med behandlingen är att gästen ska kunna leva ett meningsfullt liv med social gemenskap utan alkohol eller andra droger. Målet är upprättelse av människans värdighet i sin helhet.

6.2 Behandlingsmetodik
Metod och grundsyn sammankopplas framför allt i följande moment:
Behandlingsmetoder som ligger till grund för och används i verksamheten:
Behandlingspedagogik/psykosocialt behandlingsarbete, enskilda samtal, själavård hos extern pastor/präst, lektioner/gruppsamtal vad gäller bearbetning av drogbeteende och motivation, etik, moral, livsfrågor, andlighet. Sysselsättning, alla hjälps åt med alla förekommande sysslor enligt schema, liten träverkstad finns samt fågelholkstillverkning. Fritidsaktiviteter.


6.3 Fasindelat behandlingsprogram
Behandlingsprogrammet är indelat vid längre placeringar efter överenskommelse
Behandlingens fasindelning:
Behandlingsperiod, gästen deltar aktivt i behandlingsprogrammet med fokus på de enskilda individuella behoven.
Utslussningsperiod, utslussning sker successivt till den egna bostaden eller till någon annan vård eller boendeform.
Utslussningen planeras i samråd med gästen och placerande myndighet.
Återvändardagar, gästen kan ha kvar behandlingshemmets stöd ett tag efter utslussningens genomförande i form av möjlighet till återvändardagar. Ett visst antal vårddygn som fastställs i samråd med gästen och placerande myndighet för att utnyttjas ett år efter behandlingen.


Eftervård:
I form av överrenskommelse om återvändardagar att utnyttja vid behov. Telefon och/eller skriftlig kontakt ett år efter behandlingens avslutning
.

6.4 Behandlingsplan Behandlingsplan upprättas för varje enskild gäst enligt följande ordning:
· Överenskommelse om behandlingsplanens målsättning och innehåll träffas mellan gäst, placerande myndighet och behandlingshemmet.
· Revidering av behandlingsplanen sker under behandlingens gång i samråd med berörda parter t.ex vid behandlingskonferenserna.
· Överenskommelse om ev. eftervård träffas.


6.5 Verksamhetens synsätt och mål förmedlas till de anställda enligt nedan
Detta sker genom möten såsom: handledning, regelbundna arbetsplatsträffar, intern och extern utbildning, personalutvecklingssamtal.

6.6 Återfall
Återfall bedöms individuellt från fall till fall, när det gäller återfall som berör den enskilde gästen. Om droger inskaffas och levereras till övriga gäster leder det till utskrivning i samråd med placerande myndighet.

6.7 Institutionens konsulterr
A. Konsultläkare
Stefan Petersson, konsultläkare, besöker hemmet 4 tim. varannan vecka

B. Matteushemmet har tillgång följande konsulter:
Åke Persson, gestaltterapeut
Lena Lind-Olsson, psykolog/psykoterapeut
Anders Grip, präst, tillgänglig för själavård och etisk rådgivning
Ronnie Strömgren, pastor, kurator tillgänglig för krisbearbetning
Bertil Rickäng, verksamhetsutveckling, mentor till föreståndare7. MÅLGRUPP
7.1 Målgrupp, juridiskt
Matteushemmet är ett HVB hem med Länsstyrelsen tillstånd att bedriva behandling enligt SoL 69 §, Kvl 34 § och LvM 27 §.

7.2 Målgrupp, med hänsyn till missbrukstyp
Alkohol-, narkotika, blandmissbruk, i vissa fall med lättare psykiska funktionshinder.

Missbruk i kombination med psykosocialstörning såsom jagsvaghet, kriminalitet

Matteushemmet tar emot män och kvinnor från 20 år och uppåt.

F.n. tar Matteushemmet endast emot kvinnor i samband med parbehandling. Med par avser vi personer som haft en etablerad relation sedan minst ett år före inskrivningstillfället

Accepterar medicinering, Bensodiazepiner och beroendeframkallande medel endast vid avgiftning och under nedtrappning. I vissa fall tar vi emot klienter som begär Subutexbehandling efter överenskommelse med berörda instanser.


7.3 Målgrupp, med bäst behandlingsresultat
Personer med alkohol/bland missbruk/narkotika där det inte föreligger grava psykiska funktionshinder.


8. MÅLSÄTTNING
8.1 Mål - övergripande och delmål
Det övergripande målet är att varje gäst ska kunna leva ett meningsfullt liv utan droger efter behandlingen. Målet vid kortare placeringar är att gästen fått möjlighet att påbörja vägen mot ett liv utan droger och att gästen får hjälp och stöd att fullfölja rehabiliteringen på hemmaplan.

Behandlingsplan görs för varje enskild gäst med individuella delmål i samråd med klienten och placerande myndighet.9. DAGSPROGRAM

Verksamhetens dagsprogram:

07:15 frukost
08:00 morgonsamling med information, planering
09:00 - 12:00 aktiviteter enligt uppgjort schema och daglig planering, avbrott för kaffe,
12:30 lunch,
13:00-16:00 aktiviteter enligt uppgjort schema och daglig planering
18:00 kvällsmål Fritidsaktiviteter, gudstjänstbesök eller besök vid andra evenemang mm under kvällar och helger.


10. FAMILJEARBETE

När gästen uttrycker önskemål om att återknyta kontakt med barn eller andra familjemedlemmar, samordnar vi detta genom att kontakta alla inblandade, såväl anhöriga som ansvariga handläggare i de aktuella fallen, för att göra en gemensam bedömning av vad som är lämpligt och sedan arbeta utifrån den.


11. UTVECKLINGSSTRATEGI
11.1 Utvecklingsstrategi för år 2001 och framåt
En pågående kompetensutvecklingsplan antogs 2001. Kursen ”Att utveckla behandlarrollen inom institutionsvården” 20 p har genomförts via Institutionen för Metod- och Kunskapsutveckling inom Missbrukarvården, IKM, i samverkan med Växjö Universitet, under år 2001-2002. Denna utbildning genomfördes med anslag från Eu:s socialfond mål 3.

Fyra ur personalgruppen har genomgått en 5 poängskurs i psykiatri, hösten år 2002.

Kompetensbeskrivning för varje tjänst har upprättats som mål för den fortsatta utvecklingen. Utbildning parad med erfarenhet prioriteras vid ev. nyanställningar och fortsatta vidareutbildningar

En tydligare och mer nutidsanpassad marknadsföring tillskapas.


11. 2 Verksamhetsförändringar under tidigare år:
Verksamhetsförändringar under 1998 och 1999:
Stiftelsen Matteushemmet har tidigare bedrivit ett behandlingshem enbart för kvinnor, Mariagården, förlagd till G:A Hjälmseryd. Under slutet av 1998 och början av 1999 avvecklades den verksamheten, medan lokalerna finns kvar och kan ev på nytt användas i den framtida verksamheten.

I slutet av år 2003 tog Hela Människan Ria i Nybro över driften av verksamheten vid Matteushemmet. Den tidigare stiftelsen som bestod av representanter från de lokala kyrkorna upplöstes. Den nya huvudmannen, Hela Människan Ria i Nybro är en idéell förening som ägs av de lokala kyrkorna i Nybro. De lokala kyrkorna har bildat en stödgrupp med uppgift att stödja verksamheten vid Matteushemmet.


11.3 Utvecklingsstrategi i ett längre perspektiv
Syftet är att bli ett professionellt behandlingshem med en tydlig kristen förankring.

Detta innebär en fortsatt målmedveten kompetensutveckling av personalen. Genomarbetning av behandlingsstrukturen, arbete med utvärdering och kvalitetssäkring.

Översyn av system och rutiner så att de stöder den interna verksamhetsutvecklingen och leder till en adekvat omvärldsbevakning.

I utvecklingsstrategin finns också önskan att stå i ett aktivt samarbete med vårdköparna för att kunna svara mot de förväntningar och önskemål som finns, och för att få synpunkter på verksamheten för att kunna förbättra arbetet.


11.4.1 Fakta av betydelse samlas in för planering och utveckling av verksamheten
Organisationen Hela Människan förser fortlöpande verksamheten med aktuell information. Tar del av Socialstyrelsens och Länsstyrelsens fortlöpande information via fax och informationsträffar. Ingår i arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen som fortlöpande informerar genom material och träffar. Är med i skandinavisk sjukvårdsinformation som bevakar alla upphandlingstillfällen och gör kontinuerliga intervjuer med vårdköpare för att kartlägga de behov som är aktuella. Utvecklingen inom missbrukarvården följs via olika medier och aktuell information samlas i informationspärm på arbetsplatsen.

11.4.2. Synpunkter på verksamheten inhämtas.
När klienterna skrivs ut uppmanas de att lämna synpunkter på behandlingen med motiveringen att deras synpunkter kan leda till en effektivare vård. Placerares synpunkter och erfarenhet av samarbetet med Matteushemmet efterfrågas. Synpunkter som kommer fram vid Länsstyrelsens eller kommunens tillsynsbesök tas till vara. Detta lyfts fram vid arbetsplatsträffar och styrelsemöten.

11.4.3 Metodinriktning som påverkat utvecklingen av Matteushemmets arbetssätt.

IKM - Institutet för Kunskaps och Metodutveckling inom missbrukarvården. Utbildar behandlingspedagoger via Växjö Universitet och genom internutbildningar på olika arbetsplatser t.ex inom SiS. Deras metodinriktning har påverkat utvecklingen av Matteushemmets arbetssätt.


12. RESULTAT/UTVÄRDERING
12.1 Samtliga klienter som var inskrivna under 1998 har följts upp minst ett år efter behandlingen. Utvärderingen omfattar 36 klienter.

Resultatet ser ut enligt följande:
25 % har helt slutat med sitt missbruk och arbetar eller studerar.
37,5 % har förbättrad livskvalitet med bostad och fungerande sysselsättning.
25 % missbrukar fortfarande och visar ingen förändring i sin livsföring.
12,5 % (4 personer) är avlidna.


Motsvarande undersökning har gjorts vid år 2000 utgång av de gäster som skrevs ut under 1999.

Av 21 utskrivna gäster under 1999 har vid 2000 års slut:

38 % slutat med sitt missbruk och har bostad, arbet/sysselsättning eller studerar.
20 % förbättrad livskvalitét med bostad och sysselsättning
28 % missbrukar fortfarande
14 % = 3 personer är avlidna Det finns ännu ingen utvärdering genomförd av oberoende part.


12.2 Ett gott resultat
Kriterier för att ett gott resultat av behandlingen ska vara uppnått:
- drogfrihet/förhöjd livskvalitet med minskad droganvändning
- bearbetat beteendet som är relaterat till drogerna och fått möjlighet att reflektera över det
- byggt upp ett nytt, eller i den mån det går, reparerat befintligt socialt nätverk
- bör ha en bostad och sysselsättning ordnad vid utskrivningen


12.3 Löpande utvärdering
Löpande utvärdering sker. Alla vårdköpare uppmanas att fylla i en utvärderingsenkät efter varje placerings avslut.

12.4 . Redovisning av behandlingsutfallet till placeringskommunen

Slutanteckningar med sammanfattning av hela vårdtiden sänds till remitterande handläggare.


13. ORGANISATION - PERSONAL - BEMANNING
13.1 Institutionens organisation
Verksamheten vid Matteushemmet drivs av Hela Människan Ria i Nybro. Som är en idéell förening. Matteushemmet har arbetat med missbruksbehandling sedan 1977. Verksamheten omfattar även Öppenverksamhet, stödboende och Second hand affär. Den idéella föreningen är bildad av Sv. Kyrkan och övriga frikyrkor i samverkan med Nybro kommun.

Samtliga församlingar och Socialintendenten från Nybro kommun är representerade i styrelsen.

Styrelsen har tillsatt en föreståndare med uppgift att leda och planera verksamheten. I övrigt finns sjuksköterska, behandlings-, ekonomi- och vaktmästarpersonal samt kansli för administrationen.


13.2. Personal
Antal anställda 5, fördelning: 4 kvinnor och 1 män. (2004-06-01)
Antal årstjänster: 5
Förutom den fast anställda personalen medverkar frivilliga medarbetare från de lokala församlingarna i verksamheten.


13.3 Personalomsättning
Medelanställningstiden i verksamheten är 4,5 år

13.4 Personalens utbildning, erfarenhet, annan kompetens och språkkunskaper
Anställda:

Miriam Brolin:
föreståndare, född år 1961. Utbildning inom social omsorgsvård, 6 års yrkeserfarenhet inom området. Grundutbildning för behandlare, 3 terminer. Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård, A, B och C-kursen. Kursen Psykoterapi - andlighet. Anställd 10 år inom Stiftelsen Matteushemmet, varav 1 år som föreståndare på Mariagården, 5 år som föreståndare på Matteushemmet. Tillsvidareanställning 100 %, f o m 940501


Elisabet Hellberg:
förste behandlingsassistent, född 1950. Elisabet har arbetat med socialt arbete sedan slutet av 1960-talet. De senaste 13 åren på Socialförvaltningen i Eksjö. Hon har gått A-B kursen, ”Behandlingspedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård”, och läser under vårterminen andra delen av C-kursen, vid Växjö Universitet. Under 1995-1997 var Elisabet delaktig i Bop-projektet (ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin i Jönköpings län). Hon har också utbildning i , ”Arbete med missbrukare med psykisk störning”, samt är utbildad för att göra ASI-intervjun och använda ASI-net som ger kompetens för dataanvändning av systemet.

Lena Strand:
behandlingsassistent, född 1970, fritidsledare, grundutbildning för behandlare 3 terminer, Genomgått psykiatriutbildning 5 poäng, hösten 2002. Yrkeserfarenhet från missbrukarvården 5 år, särskolan, personlig assistent. Tillsvidareanställning 88 %, f om 011120.

Carola Karlsson:
husmor, född 1966. Barnskötare med yrkeserfarenhet från, förskoleverksamhet, skolomsorg, hemtjänsten, jordbruk både inomhus och utomhustjänst, ansvar för köket i storhushåll. Grundkurs i livsmedelshygien. Tillsvidareanställning 87 % fom 010917.


Under år 2002 genomgick alla i personalgruppen kursen: Första Hjälpen Hjärtlungräddning på grundnivå.

13.5 Personalens samlade kompetens används på följande sätt
All personal deltar vid arbetsplatsträffar och har möjlighet att ge sin syn på vårdinsatserna i varje enskilt klientärende och verksamheten i stort. Även vid handledningen tas allas erfarenheter och synpunkter om hand för gemensam bearbetning. Via arbetsgivaralliansen har arbetsplatsen ett samverkansavtal med personalen där delaktighet från all personal efterfrågas och beslutsprocessen ska ha ett s.k. ”nerifrån och upp” perspektiv.

13.6 Personalen har särskilda arbetsuppgifter utifrån sin utbildning och erfarenhet
Behandlingsassistenterna fungerar som kontaktpersoner för enskilda klienter. Kontaktpersonen utses utifrån gästens särskilda behov och vilken behandlare som bäst passar för just den gästen. Husmor handleder klienterna i kökets olika arbetsuppgifter. Respektive behandlingsassisten medverkar vid upprättandet av behandlingsplan, följer upp den, medverkar vid enskilda samtal och gruppsittningar samt handleder klienterna i det praktiska behandlingsarbetet med skötsel av inre och yttre miljö, i snickeriverkstaden, vid fågelholkstillverkning och vedhanteringen.

13.7 Medarbetarnas förmåga att utföra sina arbetsuppgifter utvecklas kontinuerligt
Utvecklingssamtal med medarbetarna genomförs en gång/år. Arbetsuppgifter delegeras. Grupphandledning för hela personalgruppen. Personalen har möjlighet till individuell handledning vid behov. Föreståndaren har tillgång till en mentor.

13.8 Planeringssamtal/medarbetarsamtal
Arbetsplatsträffar förekommer var tredje vecka. Tjänstgörande personal träffas varje morgon för planering, information och rapport från nattpersonalen. Vid akuta behandlingsfrågor- problem sammankallas personalen. Utvecklingssamtal med varje enskild personal sker en gång per år. Lönesamtal genomförs också enskilt för varje personal en gång per år.

13.9 Ange anställningstid i verksamheten
Genomsnitlig anställningstid för nuvarande personal är 4,5 år. Anställningstiden inom gruppen varierar från 4 månader till 10 år.

13.10 Bemanningsplan; personaltäthet dagar, kvällar, nätter, lov och helger
3 personal dagtid vardagar från kl. 16:00-22:00 en personal 1 personal sovande jour på natten, bakjour finns i hemmet helger 2 personal dagtid 1 personal 16:00-22:00 helger, samt sovande jour 1 personal på natten, bakjour finns i hemmet

13.11 Handledning
Kontinuerlig grupphandledning med möjlighet till enskild handledning vid behov.

13.12 Handledare, inriktning
Behandlingshemmet har två externa handledare/själavårdare:
Anders Grip, präst från Svenska kyrkan, tillgänglig för själavård och krisbearbetning.


Ronnie Strömgren, kurator och sjukhuspastor, har handledning med personalgruppen var sjätte vecka i två timmar, med inriktning mot ärendehandledning.

Via Hela Människan har personalen tillgång till ”S:T LUKAS SAMTALSJOUR” kostnadsfritt, alla vardagar mellan 18:00-23:00. Den anställde kan nyttja jouren för alla samtal kring arbetsrelaterade och/eller personliga händelser, frågeställningar och kriser.


13.13 Fortbildning
Planerad fortbildning: Kompetensutvecklingsplan för personalen
Hela Människan anordnar fortlöpande kurser för de anställda. I anställningsbeskeden har personalen skrivit under på att de ska delta i av arbetsgivaren anvisad utbildning. Personalen uppmanas att vidareutbilda sig via de möjligheter som finns inom området t.ex.via Institutet för Metod och Kunskapsutveckling inom Missbrukarvården, IKM.


13.14 Genomgången fortbildning
Grundutbildning för behandlare under 3 terminer med inriktning mot psykosocialt behandlingsarbete, anordnad av Hela Människan. Själavårdsutbildning. Kurser vad gäller missbruk och psykiska funktionshinder. Föreståndaren har läst behandlingspedagogik vid Växjö universitet. Kursen ”Att utveckla behandlarrollen inom Institutionsvården” 20 p. Har köpts in och genomgåtts av 5 anställda under februari 2001 tom februari 2002.


14. GEOGRAFISKT LÄGE, LOKALER, MM
14.1 Geografiska läge och kommunikationsmöjligheter
Matteushemmet ligger i Nya Hjälmseryd, Sävsjö kommun, 10 km norr om Lammhult vid riksväg 30 mellan Växjö och Jönköping
Avstånd från Växjö är 5 mil
Avstånd från Jönköping är 6 mil
Mellan Växjö och Jönköping finns bussförbindelse, morgon och kväll vardagar stannar bussen i Nya Hjälmseryd, övriga tider i Vrigstad. Matteushemmet hämtar med minibuss vid närmaste station/hållplats efter behov.

14.2 Lokaler
Matteushemmet består av 5 byggnader. Byggnadernas benämning är: Matteushuset som innehåller kök, matsal, kontor och dagrum på bottenvåningen. Övervåningen innehåller tre enkelrum för klienter och mindre gymnastikhall.
Markushuset har sju enkelrum för klienter och dagrum. Källarvåningen innehåller bastu, solarium, tvättstuga. Lukashuset har två lägenheter för parboende, lägenheterna omfattar 2 rum o kök. Lektionssal, 2 enkelrum för klienter och en lägenhet som innefattar sjuksköterskans expedition, personalens jourrum, kök, och samlingsrum.
Johanneshuset har en trerumslägenhet på bottenplanet och övervåningen används som administrationslokal. Verkstadshuset innefattar mindre snickeriverkstad, utrymme för fågelholkstillverkning, slöjdbod och förvaringsutrymmen.

Styrketräning, bowling och simning är förlagda till kommunala anläggningar.


14.3 Yttre miljö
Till närmaste samhälle, Rörvik är det 3 km. Ett något större samhälle, Lammhult finns inom en mils avstånd. Till dessa samhällen kör behandlingshemmet med egen buss varje eftermiddag för att klienterna ska kunna uträtta sina ”kiosk”- och bankärenden. Lantbrevbärare finns som tar emot alla postärenden. Sävsjö är närmaste stad och finns 2,5 mil bort.


15. SAMVERKAN
15.1 Kontakt med gästens befintliga nätverk, t.ex barn
När våra gäster har barn som de ska hålla kontinuerlig kontakt med, tar behandlingshemmet kontakt med barnets nätverk för samarbete. Man kommer överens om hur träffarna mellan barnet och föräldern ska se ut. Det är gästens kontaktperson på behandlingshemmet som har ansvar för att detta fungerar.

15.2 . Upparbetade kontakter med psykiatri, folkhögskolan, KomVux, och vårdcentral
Behandlingshemmet har samarbetat med Mariannelunds- och Viebäcks folkhögskolor. Flera av våra gäster har gått vidare till dessa skolor i utslussningsfasen av behandlingen, det innebär att de bott på skolornas internat under vardagarna och tillbringat veckosluten på behandlingshemmet. Behandlingshemmet har också haft tillgång till en plats vid kommunens komvuxutbildning, parallellt med behandlingen har man bedrivit studier där. Matteushemmets läkare konsulterar psykiatriker vid behov. När Matteushemmets läkare inte finns tillgänglig har gästerna möjlighet att besöka närmaste vårdcentral vid akuta sjukdomar.

15. 3 Institutionen har följande krav och förväntningar på placerarna:
Ett öppet samarbete med förståelse och respekt för varandras erfarenheter och kompetenser där vi samarbetar för klientens bästa.

A. Innan behandlingshemsvistelsen
Att bistånd för behandling är beviljat. Att avgiftning påbörjats. Information om klientens fysiska, psykiska hälsa, drogkonsumtion, social situation.

B. Under behandlingshemsvistelsen
Kontinuerlig kontakt och samarbete. Behandlingskonferenser enligt överrenskommelse. Under utslussningsfasen samarbete vad gäller bostad och sysselsättning.

C. Efter behandlingshemsvistelsen
Om klienten återvänder till hemkommunen, uppföljning via öppenvård eller dylikt. Samarbete vad gäller uppföljning och utvärdering. Vi sänder alltid slutanteckningar till den som remitterat klienten.

15.5 Matteushemmets transportmöjligheter för att tansportera gästen mellan behandlingshemmet och hemorten
Institutionen har två minibussar. Milkostnaden är 30:-/mil, samt traktamente för enstaka resor. Vid återkommande resor tar vi ersättning för lönekostnaden.


15.6 Möjlighet att besöka respektive socialförvaltning vid behov av sammanträffande
Vi har möjlighet att besöka klienternas respektive socialförvaltningar . Milkostnad 30:-/mil, samt traktamente för enstaka resor.
Vid återkommande resor tar vi ersättning för lönekostnaden.16. OLIKA BEHOV HOS GÄSTEN

16.1 Olika gäster har olika behov. Vi tillgodoser specifika behov för vår målgrupp
Gäster som haft psykiska eller fysiska hinder som gjort att de ej fullt ut kunnat delta i vårt behandlingsprogram har haft en egen planering efter sina särskilda behov. Detta kan tyvärr ibland uppfattas som orättvist av övriga klienter.

16.2 Hur vi ser på vem som är uppdragsgivare inom missbrukarvåden
Vi ser Socialtjänsten, Kriminalvården, Försäkringskassan, dvs köparen av vårdtjänsten som våra uppdragsgivare.

16.3 Hantering av motstridiga krav mellan gästen och socialtjänsten
Det har vi något tillfälle förekommit motstridiga krav. Då har alla parterna gemensamt träffats för att hitta en gemensam lösning.

Anm. Den här presentationen är uppbyggd kring frågor som förekommit i olika förfrågningsunderlag. Vi hoppas att den skall vara till hjälp vid valet av oss som vårdgivare.


Var vänlig tag kontakt för ytterligare information

Med vänliga hälsningar

Miriam Brolin
föreståndare
Personal
Aktiviteter
Miljöpolicy
Droger
Veckoschema
Bildgalleri
Bildgalleri